Vedtekter

Vedtekter for Sagatun borettslag
Vedtekter for Sagatun borettslag org nr 946 559 091 tilknyttet RINGBO Ringerike og Omegn Boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.02.1988. Sist endret den 10.5.2005.
1. Innledende bestemmelser
2. Andeler og andelseiere
3. Forkjøpsrett
4. Borett og bruksoverlating
5. Vedlikehold
6. Pålegg om salg og fravikelse
7. Felleskostnader og pantesikkerhet
8. Styret og dets vedtak
9. Generalforsamlingen
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
©2017 Sagatun BL, Joomla Open Source, satt opp av Rune K. Andersen

Søk