Egenkontroll i bolig

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

 

nbrann

Sjekkliste for boligen - www.brannvernforeningen.no

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten i huset. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å
redusere brannrisikoen. Her er vårt enkle skjema for egenkontroll:

    Hver dag før du legger deg:
» Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
» Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av
» Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er
tildekket
» Sjekk at levende lys er slokket
    

 

 

Hver måned:
» Test røykvarslerne ved å bruke testknappen
» Test jordfeilbryteren i sikringsskapet
Hvert kvartal:
» Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet
» Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
» Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

 

         
    Hvert halvår:
» Gjennomfør en brannøvelse for hele familien
» Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
» Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet
  Hvert år:
» Bytt batteri i røykvarslerne
» Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger
» Test røykvarslerne med røyk
» Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr

 

 

©2017 Sagatun BL, Joomla Open Source, satt opp av Rune K. Andersen

Søk