Fellesutgift

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

 

Fellesutgift/husleiesatser i Sagatun BL:

HUSTYPE - A/B 3948,-
HUSTYPE - C 3805,-
HUSTYPE - D 3510,-
HUSTYPE - E 3800,-
HUSTYPE - D/Ring 3362,-

 

Månedlig fellesutgift:

Husleia er den "månedlige andel av fellesutgifter" for hver bolig i borettslaget. Størrelsen bestemmes av borettslagets egne organer, dvs. av beboerne selv.

Bygging av borettslag blir ofte finansiert med et felles lån – som regel gjennom Husbanken - og med innskudd fra andelseierne(beboerne). Senere kan borettslaget ta opp nye lån til rehabilitering, vedlikehold, nye balkonger m.v. Som andelseier i borettslaget svarer du for nedbetalingen av din del av borettslagets felles gjeld gjennom de månedlige fellesutgiftene, eller "husleia". Din del er regnet ut på bakgrunn av en fordeling mellom boligene i borettslaget.

Foruten å dekke renter og avdrag på din andel av borettslagets felles lån, dekker den månedlige fellesutgiften også din andel av kostnadene til drift av borettslaget, for eksempel:

Kommunale avgifter *, eiendomsskatt, vedlikehold, bygningsforsikring, strøm på fellesområder, 
snøbrøyting samt honorar til styret i borettslaget og betaling for bolygbyggelagets tjenester..

Samlede bokostnader for den enkelte beboer i et borettslag pr. måned blir dermed :

Månedlig fellesutgift, utgift på personlig lån, utgifter til energi og innboforsikring.

* Kommunale avgifter --> vann/kloakkavgift er ikke med i husleiesatsen i Sagatun BL.

©2017 Sagatun BL, Joomla Open Source, satt opp av Rune K. Andersen

Søk